Fotky z Alp (Dolomity) 1995 :

Homous v Alpach 1995 V.jpg (14487 bytes) Ja v Alpach 1995 V.jpg (27512 bytes) pepaitalie V.jpg (30956 bytes) Homousuv zakon 1995 V.jpg (49068 bytes)